Реализовани пројекти - Бетон

Државни затвор Накло
Опис послова: Учешће у избору компонената за производњу бетона који ће се ...
22-02-2015
1025
0
Термоелектрана Станари
Опис послова: Бетон: • Учешће у избору компонената за производњу бетона...
21-02-2015
772
0
Болница Нови Град
Опис посла: Накнадна испитивања квалитета уграђеног бетона. Инвеститор: Оп...
16-02-2015
714
0
Брана Бочац
Опис послова: • Узорковање и контрола квалитета свих материјала који се уг...
16-02-2015
834
0
Grand-Trade Центар
Опис послова: • Претходне пробе и израде рецептура за бетон• Израда пројек...
16-02-2015
705
0