Реализовани пројекти - Геотехника

Санација клизишта у РС
Опис послова: Геотехничка испитивања за потребе санације клизишта у Републ...
476
0
Аутопут Прњавор - Добој
Опис послова: Геомеханичка испитивања трасе и објеката за потребе изградње...
467
0