Реализовани пројекти - Пројектовање и конструкције

Музичка школа Прњавор
Врста посла: Стручно мишљење Опис посла: Стручно мишљење о стабилности обј...
1342
0
Хотел Палас
Врста посла: Стручно мишљење Опис посла: Стручно мишљење о стању постојеће...
561
0
Клизишта у Бања Луци
Врста посла: Санација Опис посла: Санација клизишта на подручју града Бања...
507
0
Мостови у Рекавицама и Крминама
Врста посла: Санација Опис посла: Санација пјешачких мостова на ријеци Врб...
496
0
Жичара - шестосјед Скочине
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички преглед изведених радов...
501
0
Рафинерија нафте Брод
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички прегчед изведених радов...
499
0
Арагоста стамбено-пос. објекат
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички преглед изведених радов...
500
0
СПЦ у Шипову
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Објекат СПЦ у Шипову Инвестито...
497
0
Хидрогеолошка истражив. у Петровцу
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Хидрогеолошка истраживања у опш...
466
0
Џамија Арнаудија
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Реконструкција џамије „Арнаудиј...
502
0
Радио Бања Лука
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Реконструкција објекта „Радио Б...
499
0
Водовод Комленац
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Водовод Комленац Инвеститор: О...
499
0
Минихидро електрана Жежељ
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Минихидро електрана „Жежељ“, Те...
524
0
Управна згр. Клековача-Потоци
Врста посла: Пројектовање Опис посла: Идејни и главни пројекат управне згр...
467
0
Мост на Шарговачкој ријеци
Врста посла: Пројектовање Опис посла: Пројекат моста преко Шарговачке рије...
453
0
Фудбалски стадион у Крупи
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање трибина на фудбалском стади...
484
0
Спортска доворана Приједор
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање главног решеткастог носача ...
469
0
Мост у Крупи на Врбасу
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање пробним оптерећењем колско-...
656
0