Реализовани пројекти - Пројектовање и конструкције

Музичка школа Прњавор
Врста посла: Стручно мишљење Опис посла: Стручно мишљење о стабилности обј...
1601
0
Хотел Палас
Врста посла: Стручно мишљење Опис посла: Стручно мишљење о стању постојеће...
823
0
Клизишта у Бања Луци
Врста посла: Санација Опис посла: Санација клизишта на подручју града Бања...
757
0
Мостови у Рекавицама и Крминама
Врста посла: Санација Опис посла: Санација пјешачких мостова на ријеци Врб...
777
0
Жичара - шестосјед Скочине
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички преглед изведених радов...
738
0
Рафинерија нафте Брод
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички прегчед изведених радов...
743
0
Арагоста стамбено-пос. објекат
Врста посла: Технички преглед Опис посла: Технички преглед изведених радов...
732
0
СПЦ у Шипову
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Објекат СПЦ у Шипову Инвестито...
744
0
Хидрогеолошка истражив. у Петровцу
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Хидрогеолошка истраживања у опш...
706
0
Џамија Арнаудија
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Реконструкција џамије „Арнаудиј...
735
0
Радио Бања Лука
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Реконструкција објекта „Радио Б...
773
0
Водовод Комленац
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Водовод Комленац Инвеститор: О...
749
0
Минихидро електрана Жежељ
Врста посла: Техничка контрола Опис посла: Минихидро електрана „Жежељ“, Те...
753
0
Управна згр. Клековача-Потоци
Врста посла: Пројектовање Опис посла: Идејни и главни пројекат управне згр...
706
0
Мост на Шарговачкој ријеци
Врста посла: Пројектовање Опис посла: Пројекат моста преко Шарговачке рије...
693
0
Фудбалски стадион у Крупи
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање трибина на фудбалском стади...
744
0
Спортска доворана Приједор
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање главног решеткастог носача ...
714
0
Мост у Крупи на Врбасу
Врста посла: Испитивање Опис посла: Испитивање пробним оптерећењем колско-...
913
0